Bases sorteig #VirusPanera

Bases “Sorteig #VirusPanera”

www.viruspopular amb domicili a Barcelona organitza el sorteig d’una #VirusPanera entre els participants en el Kahoot de Cultura Popular que es desenvoluparà dins el #VermutPandèmic.

  1. Període del sorteig

Es durà a terme el diumenge 26 d'abril a les 12 hores dins el marc de l’activitat #VermutPandèmic.

  1. Mecànica del sorteig

Podran participar totes aquelles persones majors de 18 anys, que prèviament s'hagin inscrit en el formulari de Google de www.viruspopular.cat i que participin del Kahoot de Cultura Popular. No podran participar els integrants de #VirusPopular.

El número màxim de participants en aquest sorteig i en el #VermutPandèmic és de 150. Un cop assolida aquesta xifra es tancaran les inscripcions.

  1. Premis

Es farà un sorteig d’una #VirusPanera que conté regals cedits per empreses i entitats col·laboradores del #VermutPandèmic.

El premi en cap cas pot ser bescanviat pel seu valor monetari.

Les empreses o entitats que participen del soteig han de ser vinculades al món de la cultura en qualsevol de les seves vessants.

Les empreses aporten voluntàriament aquells obsequis que consideren. Alhora, aquestes es comprometen a enviar al domicili de la persona guanyadora l'obsequi, com a màxim, 15 dies després de la finalització del període de confinament.

  1. Mecànica i assignació de premis

Una cop realitzat el Kahoot es donarà a conèixer el guanyador / guanyadora. En cas d’empat es procedirà a sortejar la #VirusPanera entre les persones amb empat utilitzant un software de sorteig aleatori online.

L’organització, facilitarà les dades del guanyador/a a les empreses i organitzacions donants.

Les empreses donants faran arribar els obsequis directament al guanyador /a

  1. Acceptació de les bases

Els participants, pel fet d’inscriure’s autoritzen a www.viruspopular.cat l’ús de les dades facilitades així com fotografies, vídeos, etc per dur a terme qualsevol comunicació en els extrems que estableix la legislació vigent. Així com cedir les dades del guanyador/a a les empreses donants per poder rebre el premi.

www.viruspopular.cat no serà responsable si per causes alienes o de força major el sorteig no pot realitzar-se en els termes especificats anteriorment.

  1. Desvinculació de Facebook, Instagram, Twitter i Google

Facebook, Instagram, Twitter i Google no patrocinen, avalen ni administren de forma alguna aquest sorteig, ni estan associades a ell. La informació que ens faciliti serà utilitzada per gestionar la participació en el sorteig, informar als guanyador/a i no per usos comercials o promocionals.